Truy cập nội dung luôn
Hotline: 18001001 Hotline: 18001001

 

Những chiếc máy phục vụ cuộc sống con người ban đầu hoạt động nhờ cấu tạo cơ học, vật lý cho đến những chiếc máy tính điện tử xử lý các dòng lệnh đơn giản đầu tiên. Ngày nay, thiết bị điện tử đã phát triển đáp ứng đa dạng yêu cầu của cuộc sống hiện đại. Sự phát triển của ngành công nghiệp điện tử đồng nghĩa với các hệ thống máy tính khổng lồ và yêu cầu cao trong việc kết nối các thiết bị với đời sống con người. Điều đó, chính là thách thức và cơ hội cho ngành công nghiệp phần mềm phát triển.

 

VNPT Software được thành lập trong giai đoạn chuyển giao mạnh mẽ về các nhận thức và cách thức con người sử dụng, giao tiếp với công nghệ. Kế thừa 70 năm xây dựng, phát triển và gắn bó trên thị trường viễn thông Việt Nam của VNPT, cùng 31,6 triệu thuê bao di động (2016), 3,8 triệu thuê bao Internet băng thông rộng (2016), chúng tôi ý thức được mọi sản phẩm phần mềm được xây dựng và triển khai đều gắn bó mật thiết tới sự phát triển của Việt Nam, đời sống xã hội và sự phát triển của các doanh nghiệp.

 

Sứ mệnh: 

  • Đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT để nhà nước, doanh nghiệp và người dân có thể dễ dàng tiếp cận
  • Mang lại giá trị cao nhất cho người sử dụng
  • Tham gia điều tiết thị trường, thực hiện các mục tiêu quốc gia

Tầm nhìn:

  • Số 1 Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS)

Chiến lược: 

  • Chuyên biệt – Khác biệt – Hiệu quả